Zwrot i wymiana towaru

Jeśli zakupione towary okażą się wadliwe, mają Państwo prawo zwrócić je do nas w ciągu 14 dni od daty dostawy. W takim przypadku wadliwy towar zostanie bezpłatnie wymieniony na towar wysokiej jakości lub dokonamy zwrotu pieniędzy.

Chcąc zwrócić nam towar (z wyjątkiem obsługi gwarancyjnej), należy nas o tym poinformować e-mailem: info@bezbetonu.pl

W przypadku, gdy powodem zwrotu towaru jest jego wadliwa jakość, zobowiązujemy się do wymiany wadliwego towaru na towar o odpowiedniej jakości na nasz koszt lub do zwrotu pieniędzy zapłaconych za towar.

Przy zwrocie towarów należy przestrzegać następujących warunków:

zwracany produkt powinien znajdować się w oryginalnym opakowaniu, w dobrym stanie;

towar powinien być nieuszkodzony przez Kupującego;

towar powinien być w dobrym stanie (bez uszkodzonych etykiet, bez odklejonej folii ochronnej itp.) (nie dotyczy to zwrotów towarów wadliwej jakości);

zwracany towar powinien być w takim samym stanie, w jakim został otrzymany przez Kupującego;

zwracając produkt, należy przedstawić dowód zakupu, kupon gwarancyjny (jeśli został wydany) oraz wypełniony formularz zwrotu.