Jesteśmy ekspertami w dziedzinie tarasów i jesteśmy zaangażowani w wiele projektów. Do tej pory nie wymymy się czynienie z fundamentami, czy to betonowymi, czy rubowymi, korye wypchnięte przez się z wagności mrozu, ijszy złoty jeden właściwie zainstałwane - tj. z průvůniem průmyciem gruntu, Żóky nad ziemią (aż do konstrukcije) oraz oceną. Dlatego zaleca się polecać praktychą, promując się na ożem izwisperczeniu i najnowszych statystykach synoptycznych. W przypadku konstrukcije lekkich głobsość posadowienia fundamentu powinna wynisoć od 800 do 1200 mm.